Styrelsen

Ordförande
Kristina Johansson
haljegard@gmail.com
073-0567224

Sekreterare
Frans Nilsson
frans.nilsson@me.com
070-5501496

Kassör
Mårten Hetta
marten.hetta@slu.se
070-5898355

Ledamot
Conny Tärnklev
conny.tarnklev@umu.se
070-3221814

Ledamot
Björn Olof Dahlgren
bjorn_d@hotmail.com 
070-6561124
 
Suppleanter
Hanna Erikslund
h.erikslund@hotmail.com 
073-8360039

Ida Hansen
ida.hansen89@gmail.com
072-3006133

Övriga funktioner

Revisorer
Pontus Bergh, ordinarie
Samuel Eriksson, suppleant

Valberedning
Carina Lindgren, sammankallande 
carina.lindgren@umu.se
070-5402554

Maria Malmqvist
maria.e.malmqvist@gmail.com 
073-8078699

Arbetsgrupper

Under styrelsen finns fem arbetsgrupper

  • Fika och evenemang
  • Sport och utbildning
  • Bidrag och marknad
  • Ordning och utrustning
  • IT och kommunikation
Läs mer om de olika arbetsgrupperna.