Arbetsinsatser
 

Varför och för vem?

Umeå Brottningsförening är en ideell förening. För att finansiera verksamheten genomförs varje år ett par riktade insatser som ger föreningen ett tillskott i kassan och bidrar till att deltagaravgifterna kan hållas nere. En förutsättning för att detta ska fungera är att så många som möjligt hjälper till med dessa arbetsinsatser - det är en del av att vara med i en ideell förening. Det handlar om en eller ett par gånger per termin och högst några timmar per person om alla hjälps åt. 

Pågående och kommande arbetsinsatser

Avslutade arbetsinsatser

Jobmeal, juni, augusti 2017

  • Flytt, 16 timmar per person: Hamid Fahari. Rafi, Loke, Amanda
  • Städning, 8 timmar per person: Conny, Carina
  • Städning, 2,5 timmar per person: Loke Amanda Sofia Tilda Julius Krister E Hamid Ellen Annika M Viktor