Umeå Brottning Corona/SARS-cov-2/Covid19 förhållningssätt från 16 mars

Umeå Brottning Corona/SARS-cov-2/Covid19 förhållningssätt från 16/3
 
Coronaviruset, Covid19, finns i samhället och kommer att sprida sig i befolkningen, vi måste ta ett gemensamt ansvar för att skydda riskgrupper (äldre och sjuka) och för att minska spridningstakten i befolkningen, det senare för att inte överbelasta sjukvård och samhällsnödvändiga resurser.
Folkhälsomyndigheten uppmanar till riskbedömning vid mindre sammankomster och brottning utgör en ur smittspridningssynpunkt en högriskaktivitet.
 
Umeå Brottning tar sitt ansvar genom att:
 
Inte delta i några tävlingar tills vidare, detta beslut sammanfaller med att internationella och nationella tävlingar ställs in i rask takt.
 
Inte bedriva klassisk brottning/brottningsträning inomhus på brottningsmatta, utan istället bedriva träning utomhus utan kroppskontakt.
 
Träning från och med vecka 12 16/3:
 
Brottarlekis och Teknikgruppens träningar ställs in tills vidare.
 
Tävlingsgruppens träningar ställs in vecka 12, men ett pass per vecka kan öppna inom kort.
 
Elitgruppen samt Gr 14 och WW 14 ur Tävlingsgruppen, samt eventuellt även Wrest fit gruppen, kommer att erbjudas utomhusträning i Elitgruppens regi.
 
Håll utkik på Hemsida och Facebook för aktuella träningstider och samlingsplatser.


Umeå Brottning Corona/SARS-cov-2/Covid19 förhållningssätt från 16/3 PDF

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste kommentarer

Senaste nyheter